top of page

OSS

IMG_1500.jpeg

VILLFLOR drives av Eva Kleffelgård, og er en del av VXTR. 

I samarbeid med Reiersøl planteskole og Bibbis stauder leverer vi stauder produsert i Norge, med hovedvekt på norske naturplanter med sikre norske frøkilder/herkomst.

I samarbeid med Bibbi's og Reiersøl kan vi levere store mengder til anlegg, både med villflora og kultivarer.

I det artsrike kulturlandskapet ved Randsfjorden, i variert terreng på småbruket Brandhagan produseres norske ville stauder og utvalgte hagekultivarer.  

STAUDEPRODUKSJON PÅ BESTILLING:

Produksjon av norske naturplanter i pluggbrett og P10. Vi tar gjerne en kikk på plantelisten, og imøtekommer ønsker så langt det lar seg gjøre. Vi har kompetanse til å samle frø vilt i naturen, og stedegent kan i særskilte tilfeller imøtekommes etter definisjon.

bottom of page